QUẢNG CÁO FACEBOOK CƠ BẢN

Khóa học giúp cho những bạn mới đang muốn  quảng cáo sản phảm mình trên facebook và giải quyết vấn đề lỗi cơ bản khi chạy quảng cáo

Bài 1: Công cụ hỗ trợ và bảo mật

Các bạn sẽ làm quen với  công cụ hỗ trợ quảng cáo Facebook và bảo mật tài khoản Facebook


Bài 2: Fanpage Facebook

Hướng dẫn tạo Fanpage và cách xây dựng Fanpage uy tín

Bài 3: Kiếm tiền từ Facebook

Hướng dẫn kiếm tiền trên Facebook hiệu quả

Bài 4: Người quản trị thứ 2

Hướng dẫn thêm người quản trị trên trang Facebook

Bài 5: Tương tác với khách hàng qua nhóm trên Facebook

Hướng dẫn thêm người quản trị trên trang Facebook

Bài 6: Ba cách tạo quảng cáo

Một số hướng dẫn tạo quảng cáo trên Facebook

Bài 7: Quản lý quảng cáo trên Facebook

Các tính năng cơ bản của trình quản lý quảng cáo trên Facebook

Bài 8: Công cụ AdManager

Các loại hình quảng cáo của công cụ AdManager

Bài 9: Tối ưu hóa quảng cáo trên Facebook

Tìm hiểu về nội dung của các tiêu chí tối ưu hóa hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên Facebook


THAM GIA NHÓM KIẾN TẠO KHỞI NGHIỆP TRẺ ĐỂ CÓ THÔNG TIN MỚI NẤT

2024 Thrive Landing Pages. All rights Reserved | Disclaimer

Đã đăng ký