QUẢNG CÁO FACEBOOK CƠ BẢN

Khóa học giúp cho những bạn mới đang muốn  quảng cáo sản phảm mình trên facebook và giải quyết vấn đề lỗi cơ bản khi chạy quảng cáo

Bài 1: Chú giải các thuật ngữ

Giải thích cho các bạn một số thuật ngữ thông dụng chuyên ngành sử dụng trong bài giảng


Bài 2: Tài khoản Google Analytics

Hướng dẫn bạn tạo tài khoản Google Analytics

Bài 3: Cài đặt mã theo dõi vào trang web

Hướng dẫn bạn cài mã theo dõi vào trang web mình mong muốn

Bài 4: Account Overview

Các bạn sẽ được tìm hiểu về Account Overview

Bài 5: Các tab căn bản trong Google Analytics

Giới thiệu với bạn 4 tab căn bản trong Google Analytics

Bài 6: Dashboard, Intelligent Event và Realtime

Giới thiệu với bạn 3 mục quan trọng trong Reporting

Bài 7: Audience

Hướng dẫn bạn áp dụng một trong những mục quan trọng của Reporting

Bài 8: Acquistion

Cùng bạn thực hành một trong những mục quan trọng của Reporting

Bài 9: Behaviour

Behavior giúp bạn biết được hoat động của khách hàng trên trang Web của mình

Bài 10: Conversion

Hướng dẫn bạn về mục chuyển đổi Conversion


THAM GIA NHÓM KIẾN TẠO KHỞI NGHIỆP TRẺ ĐỂ CÓ THÔNG TIN MỚI NẤT

2023 Thrive Landing Pages. All rights Reserved | Disclaimer

Đã đăng ký