Pilates là sự phối hợp hoàn chỉnh giữa cơ thể, tâm trí và tinh thần.

STOTT Pilates là một cách tiếp cận hiện đại đối với phương pháp tập luyện ban đầu do Joseph Pilates đề xướng. Điều này gợi ý đến việc đưa vào các nguyên tắc hiện đại của khoa học tập thể dục.

Các chương trình của chúng tôi

Các lớp học của chúng tôi bao gồm Mat Pilates, Reformer Pilates chơi & Barre. Các lớp cải cách là bán riêng với 5 cho mỗi lớp.

Kế hoạch dinh dưỡng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng thể thao và dịch vụ vật lý trị liệu. Tiếp tục công việc, giải trí và cuộc sống của bạn hoạt động nhanh nhất có thể.

Studio của chúng tôi

Tiếp tục công việc, giải trí và cuộc sống của bạn các hoạt động nhanh chóng như các lớp học có thể được. Thiết bị của chúng tôi là hàng đầu dòng với các nhà cải cách Stott.

Thiết bị Pilates

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng thể thao và dịch vụ vật lý trị liệu. Tiếp tục công việc, giải trí và cuộc sống của bạn hoạt động nhanh nhất có thể.

Mat Pilates

Hatha yoga

Equipmnt pilates

"Yoga không phải lúc nào cũng chữa trị được sự căng thẳng. Yoga giúp trung hòa căng thẳng thông qua việc nâng cao và thay đổi nhận thức bản thân."

 Debasish Mridha.

04

HƯỚNG DẪN VIÊN

05

PILATES MACHINES

06

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PILATES

10

NĂM KINH DOANH

Làm thế nào để tập Pilates sẽ có lợi cho tôi?

Protein is one of three macronutrients the body needs to sustain life. Smaller components called amino acids are linked together to form different proteins, and when we consume these proteins, the amino acids are broken down and subsequently reformed into the building blocks our body needs in order to function properly.
All cellular action depends on protein and amino acids to function.

Pilates có thể giúp tôi giảm đau lưng không?

That depends on who you ask. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) recommend 50 grams of protein per day for anyone over 4 years old. This number is based on a 2,000 calorie diet, and as you can imagine, is pretty generic.

Since protein acts as the building blocks of life, a more reasonable way to calculate your needs is based on your body mass. The U.S. Department of Agriculture (USDA) suggests a simple equation where you can multiply your body weight (in pounds) by 0.36 for your daily requirement.

Khi nào tôi có thể thấy kết quả?

This means bodily priorities like internal organ health and function and cell function will have their own protein needs taken care of before the body allows recovering muscles to be satisfied with their protein needs. When a muscle is exercised its tissue is broken down, causing a need for protein to support repair and essentially this leads to a bigger, stronger muscle.

Yoga Retreat

Yoga & Thiền

Thực phẩm vege hữu cơ

Chúng tôi tổ chức các buổi tập yoga, hội thảo và thiền tĩnh lặng hridaya đầy cảm hứng để tạo điều kiện tốt nhất cho việc bộc lộ trái tim thiêng liêng.


Pilates tư nhân

Lớp học cải cách phục hồi chức năng kéo dài 55 phút dành cho những người mới làm quen với Pilates, cần trợ giúp về các bài tập sửa đổi, hiện đang bị đau hoặc muốn có tốc độ chậm hơn cho những người đã tham gia lớp học.

  • Slow Paced Workout
  • Mat and Equipment Combo
  • Undivided attention by experienced instructors

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Lịch trình hàng tuần

GOUP TRAINING

Mat pilates / With Alex

MONDAY

17:00 - 18:00

TUESDAY

18:00 - 19:00

WEDNESDAY

17:00 - 18:00

THURSDAY

06:30 - 07:30

FRIDAY

09:00 - 10:00

17:00 - 18:00

SATURDAY

GROUP TRAINING

Yoga / With Samantha

MONDAY

10:00 - 11:00

18:00 - 19:30

WEDNESDAY

07:00 - 08:30

17:00 - 18:30

FRIDAY

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

SATURDAY

GROUP TRAINING

Reformer / With Darren

MONDAY

07:00 - 08:00

TUESDAY

14:00 - 15:00

17:30 - 18:00

WEDNESDAY

08:00 - 09:00

THURSDAY

07:00 - 08:00

FRIDAY

13:00 - 14:00

SATURDAY

14:00 - 15:00

Miễn phí lớp học đầu tiên.
Tham gia ngay hôm nay.

CÓ MỘT CÂU HỎI?

Liên lạc

Kientaokhoinghieptre.com

+1 99 40 70 929

Số 8 ngõ 8A

Vũ Thạnh

Thứ 2-6

6:00 - 12:00

17:00 - 23:00

0 of 350
Option A
Option B

info@boldthemes.com
0207 096 4202

BÀI VIẾT HAY NHẤT

  • Tác dụng tuyệt vời của yoga
  • Tác dụng tuyệt vời của yoga trong công việc
  • Tác dụng tuyệt vời của yoga trong công việc

Địa chỉ và thời gian làm việc

Mon – Sat: 6:00 – 12:00
Sunday – Closed


Số 8 ngõ 8A Vũ Thạnh

Liên hệ

Copyright 2022 ©Kientaokhoinghieptre.com

Đã đăng ký