Đây là form đăng ký sử dụng tài khoản canva pro tại Kientaokhoinghieptre.com.

Bạn vui lòng điền thông tin đầy đủ với emai của bạn đã được sử dụng mở tài khoản canva miễn phí. 

 Ngay sau khi nhận được email, tài khoàn bạn sẽ được hỗ trợ nâng cấp lên thành Canva Pro.

Trong trường hợp chưa được nâng cấp, xin vui lòng liên hệ số: 08.1986.1268 hoặc ad zalo: 0916 837 975 để được hỗ trợ trực tiếp.

x

Đã đăng ký